Chanel & Oumnia
 
in Frankrijk

 Chanel Houtekamer en Oumnia Guigui, 4e klas leerlingen van het Goese lyceum voor beroepsonderwijs mochten Nederland vertegenwoordigen in het Franse plaatsje Etaples sur mer. De stichting Zeeuwse klederdracht was gevraagd om een Nederlandse bijdrage te willen leveren aan de visserijfeesten die van 5 tot 8 november werden gehouden.

Vrijdagmiddag 5 november kwamen ze aan in het onderwijscentrum “Le Flot” in het centrum van het Franse vissersplaatsje. Daar werden ze hartelijk welkom geheten door enkele medewerkers van de “Hareng Roi”. Een folklore activiteit die jaarlijks in november wordt georganiseerd. De plaatselijke gemeente heeft het centrum “le Flot” beschikbaar gesteld om alle deelnemers uit diverse landen onder te brengen.

's Avonds verzamelden een groot aantal deelnemers, genodigden, sponsoren en medewerkers zich in het centrum voor toerisme. De burgemeester opende de feestelijkheden waarna alle aanwezigen, onder het genot van een drankje, kennis konden maken met de vele zee producten die dagelijks in de haven worden aangevoerd. Daarna keerden alle deelnemers terug naar “Le Flot” waar een diner werd aangeboden. Dat werd uiteraard afgesloten met een muzikale presentatie van alle aanwezige muzikanten. Daarna trokken ze zich terug in een plaatselijk etablissement waar tot in de kleine uurtjes nog werd gezongen en gedanst.

Zaterdagmorgen mochten Chanel & Oumnia als eersten een groot aantal Nederlandse liedjes ten gehore brengen. Gestoken in een kleurrijk Volendams kostuum en zichzelf begeleidend op gitaar trokken ze al snel een groot aantal belangstellenden. Daarna konden ze kennis maken met de vele muziek, zang en dansgroepjes uit Frankrijk, België, Engeland en Duitsland. 's Avonds waren vele muzikanten te gast bij enkele plaatselijke muzikale families, die er een groot familiefeest van maakten.

Zondagmorgen traden beide leerlingen van het Goese Lyceum voor beroepsonderwijs als eersten weer op in de tent op het folklore terrein. Daar werden ze al direct aangemoedigd door vele muzikanten van andere deelnemende groepen. De hele dag werd er muziek gemaakt, gezongen en gedanst. Tussendoor waren beide dames nog te horen in de stand van de Nederlandse ambacht beoefenaars uit Salland. Zij demonstreerden diverse ambachten uit hun regio in authentieke klederdracht.

Voldaan en moe keerden beide dames daarna weer terug naar het Zeeuwse. Het weekend in Frankrijk zal hen nog lang doen herinneren aan de vele muzikale vriendschappen, die ze hebben kunnen realiseren.
 

Getekend Gerard van Damme  
Docent aan het Goese lyceum voor beroepsonderwijs.
Tevens voorzitter van de St. Zeeuwse klederdracht 

 

De Foto's