Opening VenduHuis De Jager Goes


Zondag 5 augustus opende VenduHuis De Jager Goes BV officieel haar deuren aan de Ringbaan West in Goes. En voor die gelegenheid was de Goese stichting Zeeuwse klederdracht gevraagd om daar een folkloristisch tintje aan te willen geven.

In de winkel waren enkele beoefenaars van oude ambachten actief. Onder grote belangstelling toonde Frans Dingemanse enkele paeremessen uit zijn collectie en gaf tekst en uitleg over zijn werk.
Twee dames van “Ons Boeregoed” verzorgden het Zeeuwse babbelaars bakken.
Mieke Gubbels van de stichting Zeeuwse klederdracht maakte een protestantse kap op met karkas. Tevens waren ook de “Zeeuwse kussentjes” aanwezig, een ontwerp van de stichting zelf.
Dickie Booy wist alles te vertellen over het wolspinnen en haar man Rien kon zeer uitvoerig vertellen over de geschiedenis van het mandenvlechten. Leden van de volksdansgroep “Ons Boeregoed” figureerden in de winkel in een dertien tal verschillende streekdrachten.

Onder grote belangstelling werd om 15.00 uur het
Venduhuis van Arno de Jager en Cock Vromans geopend.

Getekend
Gerard van Damme  


De Foto's