Zeeuws meisje op Europatag in Düsseldorf

 Het Consulaat - Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden was uitgenodigd op de Europatag in Düsseldorf. Jaarlijks organiseert het stadsbestuur als herinnering aan de Europese Unie deze dag.
Vooral ook omdat de stad enorm veel verschillende culturen kent.

Op de dag van Europa kan men de diversiteit van Europa in Düsseldorf ervaren en herdenkt men de oprichting van EU. En om de Nederlandse stand een extra tintje te geven waren een drietal folkloristen uit het Zeeuwse uitgenodigd. Regelmatig presenteerden Paula en Tansu blokjes kaas aan het publiek.
In de stand waren vele brochures beschikbaar gesteld door het Nederlands toerismebureau, aangevuld met materiaal dat door Zeeuwse campings beschikbaar was gesteld. Vooral de regiokaarten van Zeeland vonden gretig aftrek bij belangstellenden. Ook voor het watertoerisme was regelmatig veel belangstelling.

Niet alleen passanten toonden hun belangstelling. Ook medewerkers van diverse stands namen de tijd om zich uitvoerig te laten informeren over de klederdrachten van het Zeeuwse meisje.
Doordat Tansu van de opleiding toerisme en recreatie aan de VMBO opleiding in Goes een Duitse vader heeft en dus de taal aardig beheerst, stond zij regelmatig in de belangstelling. Voor haar was het de derde keer dat zij Nederland mocht promoten in het buitenland. Maandag is ze weer van de partij, maar dan ik Kleve in Duitsland. Daar wordt dan de Koningsdag receptie gehouden in het Honorarkonsulat der Niederlande, aan de Siemensstraße 31 in Kleve.

De plaatsvervangende Consul - Generaal Frank van Beuningen toonde zich aan het eind van de
middag bijzonder tevreden over de inzet van de Zeeuwse meisjes. Hij sprak de wens uit dat het
niet de laatste keer is geweest dat het Zeeuwse kostuum aardig wat extra belangstellenden naar de Nederlandse stand heeft getrokken.

Getekend
Gerard van Damme  


De Foto's