Trachtenmarkt in Dreihausen

 Zondag 23 maart organiseerde de “Hessischen Volkskunstgilde e.V.” in het “Bürgerzentrum” van de plaats Ebsdorfergrund – Dreihausen haar “Trachtenmarkt”. Van ‘s morgens 11 tot ’s middags 18.00 uur was er voor iedereen gelegenheid om een authentieke klederdracht uit de regio te kopen. Meer dan zes honderd belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om rustig rond te kijken.

Vele maanden van intensieve voorbereiding gingen aan deze dag vooraf. Vele ouderen uit de regio die klederdrachten van familieleden wilden verkopen, konden ze bij de vereniging aanbieden. Zij keken alle kledingstukken na en plakten er een stikker met code en informatie op. Alle stukken werden op de computer opgeslagen en verwerkt.

In de hal van het plaatselijk cultureel centrum waren vele tafels geplaatst waar alle klederdracht stukken per soort waren uitgestald. Meerdere leden van de vereniging hadden de hele dag hun handen vol aan het informeren en adviseren van de vele belangstellenden, die de tijd namen om alles goed te bekijken en waar nodig uitvoerig te passen. Want klederdrachten werden vroeg op de persoon gemaakt en niet op confectie maat.

In de hal stonden tevens enkele poppen in de katholieke en protestantse klederdracht uit de streek in Hessen. In de grote zaal van het centrum waren vele tafels ingericht met diverse soorten handwerk, producten van de streek en stoffen en materialen die verwerkt worden in de klederdrachten. De stichting Zeeuwse klederdracht uit Goes was in de gelegenheid om een Nederlandse stand in ter richten met souvenirs en informatie.

De hele dag was er aardig wat belangstelling om te informeren naar de toeristische mogelijkheden in Nederland en vooral in de kuststreek.

Zo’n veertig leden van het Volkskunstgilde in Dreihausen willen in het pinkster weekend van 6 tot 9 juni a.s. enkele dagen doorbrengen in Goes. Zij zullen dan overnachten in het Van der Valk hotel in Goes. Daar zullen een tweetal avonden worden georganiseerd waar men kennis kan maken met de Zeeuwse en Hessische klederdrachten. Tevens zullen ook nationale dansen worden uitgewisseld.

Voor nadere informatie kan men terecht bij de St. Zeeuwse klederdracht in Goes. Tel:0113 231755

 

Getekend
Gerard van Damme  


De Foto's