Zeeuwse Frau Antje op Europatag in Düsseldorf

 Het Consulaat - Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden was uitgenodigd op de Europatag in Düsseldorf. Jaarlijks organiseert het stadsbestuur als herinnering aan de Europese Unie deze dag. Vooral ook omdat de stad enorm veel verschillende culturen kent.

Op de dag van Europa kan men de diversiteit van Europa in Düsseldorf ervaren en herdenkt men de oprichting van EU. En om de Nederlandse stand een extra tintje te geven waren een twee jongeren uit het Zeeuwse uitgenodigd. Voor Kiki, derde klas leerling van de opleiding consumptieve technieken, was het een spannende dag. Zij mocht die dag voor de eerste keer Nederland presenteren. Maar al snel toonde zij zich een ware gastvrouw in de stand. Daar waren vele brochures beschikbaar gesteld door het Nederlands bureau voor toerisme, aangevuld met materiaal van Zeeuwse campings.

Dhr. Jan Knibbe van het “Käseparadies” aan de Carlsplatz in Düsseldorf, sponsorde die dag met enkele kilo’s Nederlandse kaas. En wilde graag met de beide frau Antje’s Kiki en Paula op de foto voor zijn kraam op de markt. Ook toeristen maakten dankbaar gebruik om met een stukje Nederlandse kaas en een spontane jonge dame uit Nederland op de foto te gaan.

De Consul de heer Henk Voskamp toonde zich aan het eind van de middag bijzonder tevreden over de inzet van de Zeeuwse meisjes. Hij sprak de wens uit dat het niet de laatste keer is geweest dat het Volendamse kostuum aardig wat extra belangstellenden naar de Nederlandse stand heeft getrokken.

Getekend
Gerard van Damme  


De Foto's