Meiboomplanting in Moerbeke-Waas

Zondag 17 mei werd in Moerbeke-Waas voor de 61e keer de meiboomplanting gehouden. De plaatselijke dansgroep Toon & Tine had voor die dag een echte meiboom laten aanrukken op het gazon achter het gemeentehuis van de stad.

Ter kroning van de meigraaf werden de meispelen gehouden. Allereerst werden er spelletjes georganiseerd, waar veel jongeren uit de regio aan deelnamen. Om deze dag een folkloristische invulling te geven, waren meerdere groepen uit de omgeving uitgenodigd. Via de St. Zeeuwse klederdracht werd gevraagd om dit jaar een Nederlandse bijdrage te willen leveren. De folklore dansgroep van “Ons Boeregoed” was met een zestal dansparen en accordeonist naar Moerbeke-Waas gereist om met een tweetal optredens deel te nemen aan de mei viering.

In de stralende zon konden de deelnemers en belangstellenden genieten van de optredens. Vooral de Zeeuwse bijdrage trok aardig wat belangstelling. Vooral gezien hun authentieke klederdrachten uit diverse Zeeuwse regio’s. Ook werd er door de dansleidster van de groep, mevrouw Christien Zuidweg, een presentatie gegeven van de aanwezige klederdrachten. Uit enkele reacties bleek dat de Zeeuwse vertegenwoordiging in de toekomst op meerdere uitnodigingen kan rekenen. Want in België was en is de belangstelling voor de folklore nog groot, hoewel het beoefenen van de nationale dansen steeds minder wordt.

Getekend
Gerard van Damme  


De Foto's