Nederlandse consul in Duitsland bezoekt Yerseke

 Vrijdagmiddag 2 februari bracht de Nederlandse consul in Kleve, dhr. Freddy Heinzel, een bezoek aan Yerseke. Op uitnodiging van de st. Zeeuwse klederdracht, oester- en vis specialist Ko Wagenaar en Adriaan van Moort en de gemeente Reimerswaal. De Zeeuwse stichting bezoekt al zo’n zeven jaar het Nederlands consulaat aan de Siemenstraße in Kleve tijdens de koningsreceptie met Zeeuwse meisjes in klederdracht.

De consul wil dit jaar Zeeland centraal stellen tijdens de komende receptie in Kleve.
De gemeente Reimerswaal stelde voor de bijeenkomst te houden in Yerseke, het hart van de schaal- en schelpdiersector.

Om twee uur werd de consul en zijn echtgenote aan de Willem Alexander haven opgewacht door de initiatiefnemers, wethouder Izak Vogelaar en twee medewerkers van de gemeente. Door een gids van de plaatselijke VVV werd door het gezelschap een excursie in en om de oesterputten gemaakt. Daar werd het ontstaan van Yerseke uitgelegd en via de oesterputten werd een bezoek gebracht aan een van de kreeftenparken. Wethouder Izak Vogelaar gaf de consul daarna nog uitleg in de oesterloods van de Oesterij aan de Havendijk.

In de educatie loods van de Oesterij lichtte de consul zijn idee, om Zeeland dit jaar centraal te stellen, nader toe. Een twintigtal vertegenwoordigers van provincie, gemeente, bedrijven en Zeeuwse organisaties waren aanwezig. Hoewel het in eerste instantie ging om een bijdrage te leveren aan de koningsreceptie en een grensoverschrijdende promotie activiteit in Kleve ging de consul direct uitvoerig in op de invulling van de receptie. Temeer omdat de minister-president van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, de heer Armin Laschet, de openingsspeech zal houden.

Dit biedt hem de mogelijkheid om meer landelijke en regionale bestuurders uit te nodigen in Kleve. Tevens wil hij ook de landelijke en grensoverschrijdende media in deze regio, uitvoerig informeren over de Zeeuwse presentatie. Vooral ook voor de culinaire pers kan deze activiteit interessant zijn.

Door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van enkele regionale bedrijven die nog in opkomst zijn werd duidelijk dat voor hen hier goede mogelijkheden zijn om zich te presenteren.

De consul adviseerde iedereen die belangstelling heeft om zijn medewerking te willen verlenen aan de activiteiten zich te wenden tot de stichting. Daar kunnen ze hun presentatie met kosten plaatje neerleggen. Deze legt daarna alle aanmeldingen voor aan de consul in Kleve. En aan de hand van de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen de activiteiten worden ingevuld.
 

Bedrijven of organisaties in zee producten die interesse hebben, kunnen zich wenden tot dhr. Gerard van Damme via, stzkgoes@gmail.com www.stzk.nl

Getekend
Gerard van Damme 
 

De Foto's