Voorleesmiddagen in de bibliotheek

Regelmatig vinden er voorleesmiddagen plaats in de bibliotheek in Goes. Dinsdag 8 mei voor
bewoners van zorgcentrum Ter Valcke en dinsdag 22 mei voor bewoners van Ter Weel. Voor
beide middagen werd o.a. een beroep gedaan op de stichting Zeeuwse klederdracht.

Aan de hand van enkele stukken van de Zuid Bevelandse klederdracht, een tweetal poppen en
enkele foto’s werd uitleg gegeven over de grote verschillen tussen de katholieke en protestantse
klederdracht. Tevens was ook een specialist van folkloristische sieraden aanwezig die ook heel
wat wist te vertellen.

Zo zelfs dat bij de tweede bijeenkomst het onderdeel van voorlezen totaal niet aan de orde kwam.
De reacties van de aanwezigen was zo groot dat er tijd te kort was om alle vragen goed en
duidelijk te kunnen beantwoorden.

Zowel de aanwezige bezoekers alsook de dames van de organisatie waren bijzonder te spreken
over de enorme kennis van beide sprekers. Enkele begeleidsters van de gasten spraken de wens
uit om in de toekomst dit soort activiteiten te kunnen voortzetten.

Getekend
Gerard van Damme 
 

De Foto's