ANBI

Naam: Stichting Zeeuwse klederdracht
RSIN/fiscaal nummer: 816720149
KVK-nummer: 41114144
Contactgegevens: Weidezicht 25, 4462 VK  Goes Nederland
Tel: 0031 651 328 791
Mail: stzkgoes@gmail.com
Website: www.stzk.nl
 
 
Bestuurssamenstelling:  
Voorzitter: Gerard van Damme
Secretaris/penningmeester: Mieke Gubbels
 
Beleidsplan:

St. Zeeuwse Klederdracht is opgericht in 1988 en tracht de originele klederdrachten uit Zuid-Beveland te behouden. Tevens heeft de organisatie klederdrachten uit Volendam en klederdracht poppen. Verder werken we samen met vele folklore groepen, muziek groepen en ambachten. Verder hebben we contacten met folklore groepen en volkscultuur groepen wereldwijd.

De komende jaren willen we het in bruikleen stellen van de klederdrachten en het adviseren en informeren van folklore ensembles en festivals blijven realiseren. Tevens zal getracht moeten worden om jongeren te interesseren om in de toekomst dit werk te kunnen blijven uitvoeren. Middels een info stand bezoeken we regelmatig activiteiten in binnen- en buitenland waar de folklore een bijdrage kan leveren. Naast het informeren en adviseren van klederdrachten, groepen en festivals wordt ook veel aandacht besteed aan ďHolland PromotieĒ

De stichting is, landelijk gezien, een van de weinige organisaties waar men terecht kan voor het gebruiken van de authentieke regionale klederdracht.

De financiŽle middelen worden hoofdzakelijk gevormd door abonnementen van groepen en festivals, het in bruikleen stellen van klederdrachten en de opbrengst van souvenirs. De gemaakte kosten bestaan uit de aankoop van klederdrachten en souvenirs en kosten om groepen en festivals te bezoeken en te adviseren.

 
Beloningsbeleid:
Er vinden geen vergoedingen plaats voor bestuursactiviteiten. Indien mogelijk worden onkosten wel vergoed.
 
Doelstelling:
Het verzamelen en bewaren van kleding, welke behoort tot de Zeeuwse klederdracht. De belangstelling voor de Zeeuwse klederdracht te vergroten door het in huur of bruikleen afstaan van de kleding, het tentoonstellen van de kleding en andere activiteiten waarbij de klederdracht een bijdrage kan leveren. De laatste jaren zijn daar ook Volendamse klederdrachten bijgekomen en een collectie Nederlandse poppen in klederdracht. 
 
Verslag activiteiten:
2011
8x Gebruik klederdrachten.
1x Contacten ambassade.
1x Begeleiding folklore groepen.
2x Activiteit Nederlandse vertegenwoordiging.
2x Adviseren folklore festival en of groep.
8x Regionale activiteit
2x Informatie klederdrachten.
 
2012
3x Gebruik klederdrachten.
2x Contacten ambassade.
1x Begeleiding folklore groepen.
3x Adviseren folklore festival en of groep.
21x Regionale activiteit
1x Informatie klederdrachten.
 
2013
13x Gebruik klederdrachten.
8x Contacten ambassade.
2x Begeleiding folklore groepen.
7x Adviseren folklore festival en of groep.
17x Regionale activiteit
1x Cursus voor de stichting
 
2014
13x Gebruik klederdrachten.
5x Contacten ambassade.
1x Begeleiding folklore groepen.
4x Adviseren folklore festival en of groep.
6x Regionale activiteit
1x Cursus voor de stichting
 
2015
11x Gebruik klederdrachten.
3x Contacten ambassade/consulaat
1x Begeleiding folklore groepen.
4x Adviseren folklore festival en of groep.
13x Regionale activiteit
1x Cursus voor de stichting
 
2016
5x Gebruik klederdrachten.
3x Contacten ambassade/consulaat
1x Begeleiding folklore groepen.
7x Adviseren folklore festival en of groep.
13x Regionale activiteit
1x Cursus voor de stichting
 
2017
11x Gebruik klederdrachten.
2x Contacten ambassade/consulaat
3x Begeleiding folklore groepen.
7x Adviseren folklore festival en of groep
17x Regionale activiteit
1x Cursus voor de stichting
 
2018
08x Gebruik klederdrachten.
04x Contacten ambassade/consulaat.
07x Begeleiding folklore groepen.
06x Adviseren folklore festival en of groep.
23x Regionale activiteit
02x Cursus voor de stichting
 
2019
13x Gebruik klederdrachten.
01x Contacten ambassade/consulaat
06x Begeleiding folklore groepen.
03x Adviseren folklore festival en of groep.
19x Regionale activiteit
01x Cursus voor de stichting
 
2020
04x Gebruik klederdrachten.
00x Contacten ambassade/consulaat
01x Begeleiding folklore groepen.
00x Adviseren folklore festival en of groep.
03x Regionale activiteit
00x Cursus voor de stichting
 
2021
04x Gebruik klederdrachten.
00x Contacten ambassade/consulaat.
00x Begeleiding folklore groepen.
02x Adviseren folklore festival en of groep.
05x Regionale activiteit.
07x Klederdracht poppen ophalen.
01x Cursus voor de stichting.
 
2022
04x Gebruik klederdrachten.
01x Contacten ambassade/consulaat.
01x Begeleiding folklore groepen.
01x Adviseren folklore festival en of groep.
13x Regionale activiteit.
07x Klederdracht poppen ophalen.
01x Cursus voor de stichting.
 
FinanciŽle verantwoording (klik op de tekst om de pdf documenten te openen):

Zie baten en lasten 2014 en 2015 ; 2015 en 2016 ; 2016 en 2017 ; 2017 en 2018 ; 2018 en 2019 ; 2019 en 2020 ; 2020 en 2021; 2021 en 2022

 

Zie balans 2014 en 2015 ; 2015 en 2016 ; 2016 en 2017 ; 2017 en 2018 ; 2018 en 2019 ; 2019 en 2020 ; 2020 en 2021 ; 2021 en 2022